Αγγελίες

                                                       Διατίθεται ἀπόγνωσις
                                    εἰς ἀρίστην κατάστασιν,
                                    καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον.
                                    Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας.

                                    Ἀνεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον
                                     ἔδαφος πωλεῖται
                                     ἐλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως.

                                     Καὶ χρόνος
                                     ἀμεταχείριστος ἐντελῶς.

                                     Πληροφορίαι: Ἀδιέξοδον

                                     Ὥρα: Πᾶσα.


                                     Κική Δημουλά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου